کمدی مرگ - وودی آلن

«کمدی مرگ» نمایشنامۀ طنزی از وودی آلن می باشد. قتلهایی در شهر کوچکی اتفاق افتاده و شهروندان آن به کمک هم قصد دارند تا قاتل را شناسایی کنند و ...

کمدی مرگ - وودی آلن

جان: از مردن مى ترسى؟
کلاينمن: مسأله اين نيست که من از مرگ مى ترسم يا نه. فقط دلم مى خواد وقتى مرگ به سراغ من مياد، من جاى ديگه اى باشم.
جان: دير يا زود، نوبت همه مون مى شه....

جینا: اون ستاره ى کوچیکو نیگا کن... تک و تنهاست.
به سختى میشه دیدش.
کلاینمن: میدونى چقدر باید دور باشه؟
جینا: ما داریم نورى رو می بینیم که میلیونها سال پیش، از اون ستاره تابیده. اما نور تازه حالا به ما می رسه.
کلاینمن: منظورت رو مى فهمم.
جینا: می دونستى که نور در هر ثانیه ۱۸۶۰۰۰ مایل مسافت رو طى مى کنه؟
کلاینمن: اگه از من مى پرسى باید بگم که سرعتش خیلى زیاده. من دلم مى خواد که از یه چیزى لذت ببرم. اما وقت فراغت ندارم.
جینا: تا اونجایى که ما مى دونیم. این ستاره میلیونها سال پیش ناپدید شده. اما نورش این مسافت رو هر ثانیه ۱۸۶۰۰۰ مایل راه اومده تا به ما رسیده.
کلاینمن: یعنى اون ستاره ممکنه الان اونجا نباشه؟
جینا: درسته.
کلاینمن: عجیبه، چون اگه من یه چیزى رو با چشمام ببینم، دلم مى خواد فکر کنم که حتماً چنین چیزى وجود داره. منظورم اینه که اگه حرف تو راسته، میشه که همهشون همینطور باشن. میشه که همهشون سوخته باشن. فقط خبرها دیر به ما مى رسه.
جینا: کلاینمن، کى مى دونه چى واقعیه؟
کلاینمن: چیز واقعى، چیزیه که میشه با دست لمسش کرد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کمدی مرگ - وودی آلن