گروه محکومین و پیام کافکا - فرانتس کافکا

«گروه محکومین و پیام کافکا» از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست مقاله‌ای با عنوان «پیام کافکا» نوشتۀ صادق هدایت، به بررسی زندگی، اندیشه‌ها و آثار کافکا می پردازد.
در بخش دوم کتاب، داستان «گروه محکومین» نوشتۀ فرانتس کافکا، داستان محکمه ای، که به صورت ماشین خودکار اهریمنی درآمده است. افسر، جهانگرد را به تماشای ماشین شکنجه و مرگ که اختراع فرمانده سابق است، دعوت می کند و توضیحات کارکرد دستگاه، به جهانگرد تماشاچی داده می‌شود. دستگاهی که به وسیله خال‌کوبی کلمات قصار فرمانده مرده بر روی محکوم، او را زجرکش می کند. محکومینی که نه وسیله دفاع دارند و نه به جرم خود آگاهند...

گروه محکومین و پیام کافکا - فرانتس کافکا

گمنامی هستیم در دنیایی که دام‌های بیشماری در پیش ما گسترده‌اند، و فقط برخوردمان با پوچ است. همین تولید بیم و هراس می کند. در این سرزمین بیگانه به شهرها و مردمان کشورها و گاهی به زنی برمی‌خوریم، اما باید سر به زیر دالانی که در آن گیر کرده‌ایم بگذریم. زیرا از دو طرف دیوار است و در آنجا ممکن است هر آن جلومان را بگیرند و بازداشت بشویم چون محکومیت سربسته‌ای ما را دنبال می‌کند و قانون‌هایی که به رخ ما می‌کشند نمی شناسیم و کسی هم نیست که ما را راهنمایی بکند. باید خودمان کار خودمان را دنبال کنیم. به هر کس پناه می‌بریم از ما می پرسد: «شما هستید؟» و به راه خودش می‌رود. پس لغزشی از ما سر زده که نمی‌دانیم و یا به طرز مبهمی از آن آگاهیم: این گناه وجود ماست. همین که به دنیا آمدیم در معرض داوری قرار می‌گیریم، و سرتاسر زندگی ما مانند یک رشته کابوس است که در دندانه‌های چرخ دادگستری می‌گذرد. بالاخره مشمول مجازات اشد می‌گردیم و در نیه مروز خفه‌ای، کسی که به نام قانون ما را بازداشت کرده بود، گزلیکی به قلب‌مان فرو می‌برد و سگ‌کُش می‌شویم. دژخیم و قربانی هر دو خاموشند.
این نشان دوره ی ماست که شخصیتی در آن وجود ندارد و مانند قانونش ناکسانه و سنگدلانه می باشد...

آدمیزاد یکه و تنها و بی پشت و پناه است و در سرزمین ناسازگار گمنامی زیست می‌کند که زاد و بوم او نیست. با هیچ کس نمی‌تواند پیوند و وابستگی داشته باشد، خودش هم می‌داند، چون از نگاه وجناتش پیداست. می‌خواهد چیزی را لاپوشانی بکند، خودش را به زور جا بزند، گیرم مچش باز می‌شود: می داند که زیادی است. حتی در اندیشه و تکرار و رفتارش هم آزاد نیست، از دیگران رودرباستی دارد، می‌خواهد خودش را تبرئه کند. دلیل می‌تراشد، از دلیلی به دلیل دیگر می‌گریزد، اما اسیر خودش است، چون از خطی که به دور او کشیده شده نمی‌تواند پایش را بیرون بگذارد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب گروه محکومین و پیام کافکا - فرانتس کافکا