هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

زندگی همانند ارکستری است که همواره می نوازد، خواه هماهنگ و خواه ناهماهنگ.

نوشتن دیدگاه