هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

لحظات ناتوانی در زندگی هر کس وجود دارد. اگر کسی امروز را بدون تجربۀ آن لحظات بگذراند، مطمئناً روز بعد، آن را تجربه خواهد کرد.

نوشتن دیدگاه