هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

«هجوم دوباره مرگ» رمانی از ژوزه ساراماگو، حكايت کشوری است كه رویدادی برخلاف اصول جاری زندگی در آن به وقوع می پیوندد و مرگ از آن رفته و هیچکس در آن نمی میرد!
ساراماگو در این رمان فاجعه فقدان مرگ را برای خواننده به تصوير می کشد.

هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

 

متاسفانه زمانی که سیاست بر لبۀ پرتگاه قدم برمی دارد و مصلحت گرایی چوب موازنه را در دست دارد و نقش رهبر ارکستر را برعهده می گیرد، تردیدی نیست که شرارت و پلیدی، نطق خود را آمرانه نشان می دهند و خاطرنشان می سازند که هنوز تا فرودی کامل به درون باتلاق، اندکی زمان باقی استو چاره ای جز پذیرش خواستۀ آنها نیست.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو