هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

«هجوم دوباره مرگ» رمانی از ژوزه ساراماگو، حكايت کشوری است كه رویدادی برخلاف اصول جاری زندگی در آن به وقوع می پیوندد و مرگ از آن رفته و هیچکس در آن نمی میرد!
ساراماگو در این رمان فاجعه فقدان مرگ را برای خواننده به تصوير می کشد.

هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو

 

زندگی همانند ارکستری است که همواره می نوازد، خواه هماهنگ و خواه ناهماهنگ.

لحظات ناتوانی در زندگی هر کس وجود دارد. اگر کسی امروز را بدون تجربۀ آن لحظات بگذراند، مطمئناً روز بعد، آن را تجربه خواهد کرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هجوم دوباره مرگ - ژوزه ساراماگو