لحظه های واقعی - باربارا دی آنجليس

باربارا دی آنجليس از لحظه هایی(لحظه های واقعی) صحبت می کند که کبودش در زندگیها احساس می شود. از ضعف درونی سخن می گوید، از لحظه هایی که تلاش نمی کنیم به جایی برسیم یا کسی باشم، و لحظه هایی که از آنچه هستیم لذت نمی بریم...

لحظه های واقعی - باربارا دی آنجليس

مایکل لاندون کارگردان و هنرپیشه ی قدیمی، سال ها پیش این پیام را در یک مصاحبه فقط چند هفته قبل از مرگش گفت: «تا زنده هستیم، خوب است به خاطر داشته باشیم که مرگ می آید و خوب است ندانیم کی خواهد آمد. فکر مرگ ما را هوشیارتر نگاه می دارد.به یاد ما می آورد که تا وقتی فرصتش را داریم، زندگی کنیم. کسی باید به ما بگوید داریم می میریم، آنگاه شاید هر دقیقه از هر روزمان را زندگی کنیم.حتما این کار را انجام دهید! هر کاری می خواهید انجام دهید... فقط تعداد محدودی از فرداها وجود دارد.»

لحظه های واقعی می توانند لحظه های مواجهه با حقایق باشند.وقتی از کار کردن بیش از حد دست می کشید و با توجه کردن و دقت کامل به پیرامون خود وقتی را برای داشتن لحظه های واقعی اختصاص می دهید؛ بدون شک عواطف، احساسات درونی یا واقعیت هایی برایتان روشن می شود که از آنها خبر نداشتید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب لحظه های واقعی - باربارا دی آنجليس