خدایان تشنه‌اند - آناتول فرانس

خدایان تشنه‌اند رمانی تاریخی از حوادث انقلاب کبیر فرانسه اثری از آناتول فرانس می‌باشد. قهرمان اول قصه نقاشی جوان به نام «اواریست گاملَن» است. اواریست دوست و دشمن خود را فدای آرمان خود می کند.
این کتاب فراز و نشیب تاریخ که آدمیزادگان را بازیچۀ دست تقدیر می گرداند، و گزند تعصبات را بیان می کند.

خدایان تشنه‌اند - آناتول فرانس

زمانی که کشیش و بروتو را برای اجرای حکم اعدام می بردند، به آرامی گفت: «حضرت آقا، توجه داشته باشید که شما دلیرتر از من هستید، ولی با این همه، فرا رسیدن مرگ شما را بیش از من ناراحت کرده است. این امر دلیل چیست؟ آیا جز این است که من نور خدا را می بینم و شما هنوز آن را نمی بینید؟»
بروتو گفت: « ممکن است این امر دلیل دیگری هم داشته باشد: چون بیش از شما از زندگی برخوردار بوده و از آن بهره گرفته ام، اکنون دریغ می خورم که چرا از دستش می دهم. ولی شما زندگی را تا آنجا که ممکن بود شبیه مرگ ساخته بودید»

بروتوی پیر پاسخ داد: من اعتراض مهمی به گیوتین ندارم. چون طبیعت، که تنها محبوبه و تنها آموزگار من است، به هیچ طریقی به من نمی گوید که جان یک انسان بهایی دارد. به عکس: از هر راهی به من می آموزد که زندگی آدمی ارزشی ندارد. ظاهراً غایت موجودات این است که طعمۀ موجودات دیگری شوند که به نوبت به همین عاقبت گرفتار خواهند شد. بنابراین، مجازات اعدام امر مشروعی است، به شرطی که نه به نام تقوا یا عدالت، بلکه به عنوان یک نیاز یا سودمندی اجرا گردد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خدایان تشنه‌اند - آناتول فرانس