خانواده گيتری - اریک امانوئل اشمیت

خانواده گيتری "2"

ساشا گیتری: ول‌کن نیستند! ادعا می‌کنند خیلی زیاد خرج می‌کنم. اما ثروت، به‌معنی پول ذخیره‌کردن نیست، ثروت وقتی ثروت است که آن را خرج کنی. جوان که بودم تصمیم گرفتم ثروتمند شوم با این که آن زمان یک سکه هم از خودم نداشتم. پول تا زمانی که از جیب‌تان خارج نشده باشد هیچ ارزشی ندارد وگرنه به چه دردی می‌خورد؟ جمع کردن طلا، عجب بدبختی‌ای! اگر من جای دولت بودم ـ به قول سرایدارم ـ بی‌رحمانه به حقوق کسانی که مال‌شان را خرج نمی‌کنند، مالیات می‌بستم. افسوس، مامورین کنترل از چک‌های بدون موجودی خوش‌شان نمی‌آید در حالی که من، از موجودی‌های بدون چک متنفرم و به همین خاطر امروز این‌جا مانده‌ام...