خانۀ ارواح - ایزابل آلنده

«خانۀ ارواح» رمانی از ایزابل آلنده، روایت اتفاقات زندگی چند نسل از خانواده «ترویبا» است. داستان توسط دو راوی نقل می شود. یک راوی جوان و دیگری پیر ، که جذابیتی جالب به رمان داده است.

خانۀ ارواح - ایزابل آلنده

کلارا اعتقاد نداشت که دنیا ماتم‌سرایی بیش نیست؛ می‌گفت جهان شوخی خداست؛ وقتی خود خدا هیچ‌وقت آن را جدی نمی‌گیرد ابلهانه است که ما آن را جدی بگیریم.

آن شب فکر می کردم که دیگر هیچ نیرویی برای دوباره عاشق شدن ندارم و «هرگز» لب به خنده نخواهم گشود و دنبال هیچ سودایی نخواهم رفت اما «هرگز» خیلی زیاد است . این را در زندگی طولانی ام بارها آموخته ام .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خانۀ ارواح - ایزابل آلنده