کنسرتویی به یاد یک فرشته - اریک امانوئل اشمیت

«کنسرتویی به یاد یک فرشته» مجموعه ای از داستانهای کوتاه، نوشتۀ اریک امانوئل اشمیت  می باشد.
کتاب از چهار داستان کوتاه: «مسموم‌کننده»، «بازگشت»، «کنسرتویی به نام یک فرشته» و «عشق در الیزه» تشکیل شده است. علاوه بر این چهار داستان، در پایان کتاب، نویسنده در یادداشت‌هایی به‌صورت مختصر، روندی را که از شروع تا خلق کامل این داستان‌ها طی کرده است، شرح می‌دهد.

کنسرتویی به یاد یک فرشته - اریک امانوئل اشمیت

زندگی مان این گونه است، نوع نگاهمان آن را وحشتناک یا فوق العاده می کند و وقایع مشابه را می توان به صورت موفقیت ها یا مصیبت ها تعبیر کرد.

چه موقع ما به آن کسی که باید باشیم تبدیل می شویم؟
در جوانی مان یا بعد از آن؟
در نوجوانی با وجود داشتن عقل و شعور، شخصیت ما تا حد زیادی بر اساس تربیتمان، محیطمان و والدینمان شکل می گیرد، در بزرگسالی شخصیتمان بر اساس انتخابمان شکل می گیرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب کنسرتویی به یاد یک فرشته - اریک امانوئل اشمیت