خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

اینشتین: وطن پرستی یه بیماری بچه گانه س. آبله مرغون بشریته.
دوره گرد: شما اعتبار نظامیا رو که به قیمت جونشون از ما دفاع می کنن زیر سوال می برین.
اینشتین: من کسی رو که از راه رفتن با ضربات به موزیک وحشتناک لدت می بره، تحقیر می کنم. اون آدم اشتباهی صاحب یه مغز بزرگ شده، فقط ستون فقرات براش کافیه. آدما نباید آدمای دیگه رو بکشن.

نوشتن دیدگاه