خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

«خيانت اينشتين» نمایشنامه ای از اریک امانوئل اشمیت می باشد.
در توضیح پشت جلد آمده است: «در سواحل دریاچه‌ای در نیوجرسی، دو آدم با یکدیگر روبه رو شده و به صحبت می پردازند. یکی از آنان آلبرت اینشتین، نابغه‌ی قرن بیستم و دیگری ولگردی بریده از جامعه است.
در این دیدار اینشتین وضعیت دشوار خود را معرفی می‌کند. او به‌ عنوان فعال صلح از نتایج وحشتناک فعالیت‌های نظری خود آگاه است و از تولید اولین بمب اتمی به‌ دست هیتلر و نازی‌ها می‌ترسد.
آیا او باید باورهای خود را نفی کند و روزولت را خبردار کند تا امریکا برنده‌ مسابقه دست‌یابی به سلاح کشنده شود؟ او به ‌عنوان یک آلمانی، یک هوادار چپ... شاید یک خائن، که شک اف‌بی‌آی را برانگیخته از چه جبهه‌ای باید طرفداری کند؟
در این کمدی هوشمندانه و جدی و گاهی خنده‌دار اریک امانوئل اشمیت کشمکش اخلاقی مرد نابغه‌ای را مجسم می‌کند که به‌ رغم میل خود مخترع ماشین نابودی جهان است»

خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

اینشتین: وطن پرستی یه بیماری بچه گانه س. آبله مرغون بشریته.
دوره گرد: شما اعتبار نظامیا رو که به قیمت جونشون از ما دفاع می کنن زیر سوال می برین.
اینشتین: من کسی رو که از راه رفتن با ضربات به موزیک وحشتناک لدت می بره، تحقیر می کنم. اون آدم اشتباهی صاحب یه مغز بزرگ شده، فقط ستون فقرات براش کافیه. آدما نباید آدمای دیگه رو بکشن.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت