خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

«خيانت اينشتين» نمایشنامه ای از اریک امانوئل اشمیت می باشد.
در توضیح پشت جلد آمده است: «در سواحل دریاچه‌ای در نیوجرسی، دو آدم با یکدیگر روبه رو شده و به صحبت می پردازند. یکی از آنان آلبرت اینشتین، نابغه‌ی قرن بیستم و دیگری ولگردی بریده از جامعه است.
در این دیدار اینشتین وضعیت دشوار خود را معرفی می‌کند. او به‌ عنوان فعال صلح از نتایج وحشتناک فعالیت‌های نظری خود آگاه است و از تولید اولین بمب اتمی به‌ دست هیتلر و نازی‌ها می‌ترسد.
آیا او باید باورهای خود را نفی کند و روزولت را خبردار کند تا امریکا برنده‌ مسابقه دست‌یابی به سلاح کشنده شود؟ او به ‌عنوان یک آلمانی، یک هوادار چپ... شاید یک خائن، که شک اف‌بی‌آی را برانگیخته از چه جبهه‌ای باید طرفداری کند؟
در این کمدی هوشمندانه و جدی و گاهی خنده‌دار اریک امانوئل اشمیت کشمکش اخلاقی مرد نابغه‌ای را مجسم می‌کند که به‌ رغم میل خود مخترع ماشین نابودی جهان است»

خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت

اینشتین: در زندگیم سه حقارت بزرگ رو شناختم، بیماری، پیری و نادانی. خوشبختانه چیزی فراتر از این سه وجود داره.
دوره گرد: چه چیزی؟
اینشتین: مرگ. مثل یک بدهی قدیمی نزدیک میشه، بالاخره موفق به پرداختش می شم...

اینشتین: ابلهانه س!
دوره گرد: ابلهانه س، پس اهمیتی نداره.
اینشتین: چیزی که ابلهانه س اهمیت زیادی داره، زیرا بلاهت شانس بیشتری برای باور شدن و تکرار شدن داره، تا جایی که تبدیل به چیزی عادی بشه و رنگ حقیقت به خود بگیره. شکافتن اتم آسون تر از تعصبه.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب خيانت اينشتين - اریک امانوئل اشمیت