جدال بی هدف - جان اشتاین بک

«جدال بی هدف» رمانی از جان اشتاین بک، داستان جدال بی هدف و بی پایان با زندگی است. «جیم» دارای گذشته ناآرامی بوده و تصمیم می گیرد با گذشته اش قطع رابطه کند و با عوض کردن شرایط، به آرامشی که مدام از آن سخن می گوید، برسد. به همین دلیل وارد یک حزب می شود غافل از آن که آن آرامشی که به دنبالش می گردد در آنجا هم پیدا نخواهد شد و...

جدال بی هدف - جان اشتاین بک

کسانی که برای هر چیز کوچک ناراحت می شوند غیر از اینکه استخوان های خود را خورد کنند کاری انجام نمی دهند، من هر گز ندیده ام که دو سگ بر سر یک استخوان یکدیگر را گاز بگیرند اما انسانهایی را در عمرم دیده ام که برای تصرف مال دیگری یکدیگر را پاره پاره کرده اند.

ماک: مشروب برای مردم فقیر و بدبخت چیز خوبی است.
جیم: نمی فهمم منظورت چیست، اتفاقا مشروب را پولدارها مصرف می کنند.
ماک: این درست است اما پولدارها برای تفریح و سرگرمی مشروب می نوشند ولی مردم فقیر به این جهت مشروب صرف می کنند که دنیا را فراموش کنند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جدال بی هدف - جان اشتاین بک