جزیره پنگوئن‌ها - آناتول فرانس

جزیره پنگوئن‌ها رمانی طنز از آثار آناتول فرانس است. مجموعه ای از حوادث شگفت انگيز، كشيش ساده دلی را به جزيره ای در قطب شمال رهنمون مي سازد كه در آن ميليونها پنگوئن قطبي به زندگي غريزی و طبيعي روزگار خود را ميگذرانند. كشيش پير به گمان اينكه اين موجودات عجيب انسانهایی هستند كه به دور از تمدن زندگی مي كنند و او درحقيقت به مانند پيامبری از سوی خداوند برای ارشاد و غسل تعميد شان برآنان وارد شده به سخن رانی و نصيحت آنان مي پردازد و...
جزيره پنگوئن ها ، روايتي از روح تاريخ حيات بشريت است ، اين داستان اگرچه تاريخي از قوم خيالی پنگوئن را به تصوير كشيده است ولی در حقيقت امر تاريخ قومی خاص نيست و ما سرنوشت بسياری از اقوام و تمدنهای گذشته و جديد را در آن می بینیم.

جزیره پنگوئن‌ها - آناتول فرانس

از نظر سندیت عموما مدارک جعلی بیش از مدارک مصدق ارزش دارد، زیرا مدارک جعلی از روی عمد و قصد قبلی و به مقتضای احتیاجاتِ کار و بنا به سفارشاتِ قبلی ، به منظور خاص و معین و بالاخره چنانکه باید صحیح و مناسب تنظیم شده است. علت دیگر ترجیه این اسناد بر اسناد اصلی این است که ذهنِ مردم را به یک عالم تخیلی می برد و از حقیقت و راستی که متاسفانه در این جهان بدونِ اختلاط یا دروغ وجود ندارد منحرف می کند، اصولا چه بهتر بود که ما اصلا مدارک نمی داشتیم

وعده و وعید ارزان تر از تحفه و و هدایا تمام می شود و اثرِ آن هم به مراتب بیشتر است. شما اگر مبلغ ها پول هم به کسی بدهید به اندازه امیدی که در دلِ او ایجاد می کنید ارزش ندارد. جمهوری طلبی که انتخاب می کنیم لازم نیست که بسیار زیرک و باهوش باشد، برعکس کودن و خرفت باشد، احمقان در فریب و حیله شیوه های خاص دارند که قابل تقلید نیست.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جزیره پنگوئن‌ها - آناتول فرانس