جنگ و صلح - لئو تولستوی

جنگ و صلح یکی از بزرگ‌ترین آثار ادبیات روس و جهان ، نوشته لئو تولستوی است.

تولستوی در این رمان به اوضاع اجتماعی روسیه و مقاومت روس‌ها در برابر حملۀ ارتش فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت می‌پردازد.

جنگ و صلح - لئو تولستوی

یک گلولهٔ برف را نمی‌توان به یک لحظه آب کرد. حدّ زمانیِ معینی هست که هرقدر هم که بر مقدار حرارت بیفزاییم برف تندتر از آن آب نمی‌شود. به عکس، هر قدر بر مقدار حرارت افزوده شود برف باقی‌مانده سخت‌تر می‌شود.

تو می گوئی که من آزاد نیستم، اما من دستم را بلند کردم و پائین آوردم. هرکسی می‌فهمد که این پاسخ بی‌منطق، نمودی منطقی از آزادی است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب جنگ و صلح - لئو تولستوی