هنر چیست؟ - لئو تولستوی

«هنر چیست؟» به قلم لئو تولستوی، به گونه ای اساسی و بنیادی به تجزیه و تحلیل، تفکیک و رسالت هنر می پردازد.

هنر چیست؟ - لئو تولستوی

کار هنر این است: آنچه را که ممکن است در قالب استدلال و تعقل، نامفهموم و دور از دسترس باقی بماند، مفهوم سازد و در دسترس همة مردم قرار دهد. معمولا، وقتی انسان تاثیری را که حقیقتا هنری است، می‌گیرد، تصور می‌کند این حالت را قبلا در خود احساس می‌کرده، اما از بیان آن عاجز بوده است.

هنر تولید موضوعات دلپذیر نیست. مهمتر از همه، هنر لذت نیست، بلکة وسیلة ارتباط انسان‌هاست. برای حیات بشر و برای سیر به سوی فرد و جامعة انسانی، موضوعی ضروری و لازم است، زیرا افراد بشر را بااحساساتی یکسان به یکدیگر پیوند می‌دهد

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هنر چیست؟ - لئو تولستوی