گرسنگی و ابریشم - هرتا مولر

"گرسنگی و ابریشم" شامل مقالات و داستان های هرتا مولر برنده جایزه نوبل ادبیات است.
کتاب شامل:
قسمت "اول":قلب های ما هنوز در هراسند، مرگ موش خوش مزه است، ده انگشت آرمان شهری نمی شود.
قسمت "دوم" : گرسنگی و ابریشم، زن و مرد در زندگی روزمره، تیک تک معیار، یک ماموریت دولتی قدم به حریم خانواده می گذارد، روز زن در دوران دیکتاتوری. قسمت "سوم": نیز شامل مطالب ِ پاهای دروغ کوتاه است. حقیقت اصلا پا ندارد، مشارکت حقیقی در جعل و تقلب، سربازها به هوا شلیک کردند هوا توی ریه ها بود، تیمیچورا بعد از انقلاب، ایشان، فقر مردم را به سمت قبر چائوشسکو می کشاند، گرد و غبار کور است خورشید عاجز و زمین گیر است، از موقعیت کولی های رومانی.
قسمت "چهارم":روزها می آیند و همچنان می روند، خاک آوار می شود بر سر فکر

گرسنگی و ابریشم

 

ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﺎﻓﯽﺍﺳﺖ ﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺑﺮﺩﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ،ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﺑﻮﺩﻥ، ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ، ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب گرسنگی و ابریشم - هرتا مولر