حکمت شادان - فردریش نیچه

حکمت شادان کتابی از فریدریش نیچه است.
حکمت شادن(نام کتاب)همان اصطلاح قرون وسطایی گایاسیانزاست که توجه نیچه بر زندگی شاعران و رامشگران جنوب فرانسه دلالت دارد که بر اساس عشق و جوانمردی و شادی زندگی می‌کردند .نیچه در این کتاب از علم و دانشی دفاع می کند که برای انسان به مانند شعر، موسیقی ، شادی آور ست...

حکمت شادان

در روى اين زمين که بهاى هر چيز شايد زياده از حد بالاست،بدست آوردن تسلط و استادى در هر زمينه گران تمام مى شود؛در صورتى مرد حرفه ى خود مى شويم که قربانى آنهم باشيم:اين بهاى آن است.اما شما نمى خواهيد اينطور باشد،شما مى خواهيد "ارزانتر" تمام شود و بخصوص "آسانتر" باشد،درست نمى گويم هم عصران عزيز من؟
بسيار خوب اينطور باشد! اما شما چيز ديگرى خواهيد داشت:بجاى متخصص و استاد،شما حراف و قلم زن خواهيد داشت...
لم زن که خودش هيچ چيز نيست ولى معرف تقريبا همه چيز است،نقش کارشناس را بازى مى کند،جاى خبره مى نشيند و در کمال پستى بجاى ديگرى مطالبه ى پاداش و افتخار و اشتهار مى کند.

آن کس که خود را عمیق می داند تلاش می کند که واضح و شفاف باشد.
آن کس که دوست دارد در نگاه توده ی مردم عمیق به نظر بیاید تلاش می کند که مبهم و کدر باشد.
توده ی مردم کفِ هر جایی را که نتوانند ببینند عمیق می پندارند و از غرق شدن واهمه دارند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب حکمت شادان - فردریش نیچه