حریم - ویلیام فاکنر

حریم رمانی است اثر ویلیام فاکنر و برنده جایزه نوبل ادبیات است.
وقایع این کتاب نیز همانند همه کتاب‌های فاکنر در سرزمین خیالی یوکناپاتافا اتفاق می افتد . موضوع داستان حول محور تجاوز و قتل نوشته شده است.

حریم  ویلیام فاکنر

زندگی به من آموخت که همیشه منتظر حمله احتمالی کسی باشم که به او خوبی فراوان کردم!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب حریم - ویلیام فاکنر