همزاد - فیودور داستایفسکی

همزاد رمانی از داستایوفسکی است. «گالیادکین» کارمند اداره، خود را کاردان و صاحب همه‌ی خصوصیات خوب می‌داند. اما محیط پرتشنج اداره و فشار سنگين ديوانسالاری باعث میشود لایه‌های مختلف وجودش نمایان شده و این خصوصیات را در یک فرد شبیه به خودش تصور کند...

همزاد - فیودور داستایفسکی

قدرت مرد بی‌گناه از همان بی‌گناهی اوست. 

هیچ دری نیست که روی آدم جسور باز نشود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب همزاد - فیودور داستایفسکی