گیتانجالی - رابیندرانات‌تاگور

گیتانجالی مجموعه‌ای از شعرهای بنگالی، سرودهٔ رابیندرانات‌تاگور است که در ۱۹۱۰ منتشر گردید. پس از نشر انگلیسی گیتانجالی جایزهٔ نوبل ادبیات در ۱۹۱۳ به تاگور اهدا شد.

گیتانجالی - رابیندرانات‌تاگور

ای ابله
اندوهت را بر شانه هایت حمل می کنی!
ای گدا
به در خانه ی خود به گدایی آمده ای!
همه ی اندوهت را به دست های او بسپار
همانی که می تواند
آن همه را تحمل کند
و دیگر هرگز
با افسوس به پشتِ سر نگاه مکن
آرزوهایت خاموش می شوند
وقتی نَفَس او آن ها را لمس می کند
هدیه ات را از دستان ناپاک مگیر،
که اهریمنی و ناپاک است.
فقط آن چه را بپذیر
که با زخم های عشق
پیشکش شده باشد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب گیتانجالی - رابیندرانات‌تاگور