فراتر از بودن - کریستین بوبن

«فراتر از بودن» اثر کریستین بوبن ، در سوگ و مرگ یکی از دوستانش به نام ژیسلن نوشته شده است. این کتاب از درد نبودن می گوید و از عشقی بزرگ: «واقعه مرگ تو، تمام وجود مرا از هم پاشید. تمام وجود جز قلبم را»

فراتر از بودن - کریستین بوبن

آدمی وقتی در درون چیزی قرار دارد نمی تواند آن را ببیند، پس در این زندگی فقط باید از بیرون نگاه کرد؛ یعنی همیشه باید در حاشیه بود؛ اصلا هیچکس نمی تواند بطور کامل درون زندگی باشد. در درون ما، همیشه کسی هست که نیست؛ کسی که نگاه می کند . بی صدا می ماند و به ندرت برایش واقعه ای اتفاق می افتد...

ذکاوت یعنی اینکه انسان آنچه را برایش ارزشمند است، در اختیار دیگران قرار دهد و تمام تلاش خود را به کار بندد تا در صورت نیاز از آن بهره مند شوند؛ ذکاوت یعنی عشق به همراه آزادی...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فراتر از بودن - کریستین بوبن