فاجعۀ بزرگ (خانواده خوشبخت)

«فاجعه ی بزرگ» یا «خانواده خوشبخت»، رمانی منصوب به ژان پل سارتر می باشد. بعد از مطالعه کتاب متوجه می شویم این کتاب ارتباطی به تفکرات ژان پل سارتر ندارد.
طبق تحقیقات افشین پرورش اثری با این عنوان از ژان پل سارتر، به ثبت نرسیده است.
کتاب «ابله خانواده» (به فرانسوی: L'idiot de la famille) که به عنوان منبع ترجمۀ این کتابها آمده، تحلیل مفصل زندگی و آثار فلوبر می باشد.

فاجعه بزرگ - ژان پل سارتر

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب فاجعۀ بزرگ (خانواده خوشبخت)