انسان، جنایت و احتمال - نادر ابراهیمی

«انسان، جنایت و احتمال» نوشته نادر ابراهیمی ، داستان جنایت احتمالی است که در منطقه ی خراسان، در روستایی اتفاق افتاده و سید باباخان مرد روستایی،متهم است زن خود را هنگام وقوع زلزله در خراسان به قتل رسانده و جسدش را زیر دیوار پنهان کرده و به شهر گریخته است.
دفاع از سیدباباخان را وکیل تازه کاری در مقابل دادستانی کارکشته بعهده میگیرد. در داستان بنا به عللی جای دادستان و وکیل مدافع عوض می شود و با شگفتی، نتیجه ای دیگر رقم میخورد...
انسان، جنایت و احتمال

بدون تردید، انسان، در مقابل بن بست به اندیشه متوسل می شود:بن بست - و تفکر برای خلاصی از بن بست.تمام اختراعات و غالب اکتشافات بشر از همین جا سرچشمه گرفته است.انسان نه می خواهد و نه می تواند بن بست را بپذیرد.

یک قاضی، هر قدر هم روح قوانین را خوب بشناسد و مؤمن به اصالت عقل باشد، عواطف او آن قوانین را به زیر می کشد و لگدمال می کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب انسان، جنایت و احتمال - نادر ابراهیمی