اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

باربارا دی آنجليس کمبود اعتماد به نفس را یکی از دلایل مهم ضعف و تخریب شادی و موفقیت می داند.باربارا دی آنجليس در کتاب «اعتماد به نفس» به شناسایی نقاط قوت، روشهای ایجاد اعتماد به نفس و متوقف کردن نقاط ضعف پرداخته و تفاوت میان اعتماد به نفس و خودپسندی و ترک عادت خود کم بینی را مورد بررسی قرار می دهد. و در فصلی از کتاب به تقویت مهارت و تسلط بر سه نوع اعتماد به نفس «رفتاری ،عاطفی و معنوی» می پردازد.

اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس

برخي اوقات فکر مي کنيم رسيدن به برخي موفقيت ها در زندگي مي بايست احساس اعتماد به نفس زيادي در ما توليد کنند. با تلاش فراوان نيز به آن موقعيتها دست پيدا مي کنيم. اما اعتماد به نفسي که به خود وعده داده بوديم خبري نيست؛ پس احساس مي کنيم شياداني بيش نيستيم...
اعتماد به نفس واقعي هيچ گونه ارتباطي با آن چه در زندگي بيروني شما اتفاق مي افتد ندارد. اعتماد به نفس واقعي زاييده شغل شما نيست . اعتماد به نفس راستين ؛ نتيجه باور قلبي و دروني شما به تواناييها و قابليت هاي تان است. اين باور که هر کاري را بخواهيد؛ ميتوانيد انجام دهيد.

ترس از شکست و داشتن رویاهای بزرگ و ترسناک به این معنا نیست که مشکل از شماست.
بلکه به این معناست که شما انسانی کاملا طبیعی هستید.
ترس از شکست و تعقیب رویاها ترسی کاملا طبیعی و سالم است.
اما هنگامی که رویاهایی دارید و برای تحقق آنها اقدامی نمیکنید و اجازه میدهید این گونه ترسها شما را از پا بیندازند انگاه این گونه الگوها الگوهای سالمی نیستید.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب اعتماد به نفس - باربارا دی آنجلیس