درمان شوپنهاور - اروین د.یالوم

«درمان شوپنهاور» نوشتۀ اروین د.یالوم می باشد. فیلیپ به یکی از گروه‌های درمانی روانشناس مشهوری به نام جولیوس وارد می‌شود و تحت تاثیر فیلسوف معروف «شوپنهاور» در جلسات گروه‌درمانی به بیان عقاید خود می‌‌پردازد. فیلیپ آرزو دارد با به کارگیری اندیشه‌های شوپنهاور، به یک مشاور فلسفی بدل شود و برای این منظور نیازمند جولیوس است. ولی جولیوس می‌خواهد به کمک اعضای گروه به فیلیپ که رونوشتی از شوپنهاور است بقبولاند که این ارتباط انسانی‌ست که به زندگی معنا می‌بخشد؛ کاری که هیچ‌کس برای شوپنهاور تاریخی نکرد.

درمان شوپنهاور - اروین د.یالوم

زندگی را می‌توان به تکه پارچه‌ای گلدوزی‌شده تشبیه کرد. هر کس در نیمه‌ی نخست عمر، به تماشای رویه‌ی آن می‌نشیند و در نیمه‌ی دوم، پشت آن را می‌نگرد. پشتش چندان زیبا نیست ولی آموزنده‌تر است زیرا بیننده را قادر می‌سازد ببیند که چگونه رشته‌های نخ‌ به هم پیوسته‌اند.

اکثر رنج های ما ناشی از این است که با تمایلات و خواسته ها بر انگیخته می شویم و بعد، وقتی خواسته ای بر آورده می شود، از لحظه ی ارضای آن لذت می بریم. لحظه ای که خیلی زود تبدیل به دلزدگی و کسالت می شود و سپس این دلزدگی با بروز و سر بر آوردن خواسته ای دیگر متوقف می شود. چرخه ی خواستن مداوم، ارضای لحظه ای، دلزدگی و خواسته ی بعدی، بیماری بشر در این جهان است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب درمان شوپنهاور - اروین د.یالوم