دروغ سوم - آگوتا کریستوف

«دروغ سوم» آخرین کتاب از سه گانۀ دوقلوها (دفتر بزرگ، مدرک، دروغ سوم) اثر آگوتا کریستوف می باشد. در کتاب سوم دو برادر در ۵۰ سالگی ملاقات می کنند و ماجراهای تازه‌ای بر سر راهشان قرار می‌گیرد. 

دروغ سوم - آگوتا کریستوف

چیزی که ما در روزنامه چاپ می‌کنیم، زمین تا آسمان با واقعیت فاصله دارد. صدبار در روز این جمله را چاپ می‌کنیم: «ما آزاد هستیم» اما در خیابان‌ها سربازهای یک ارتش بیگانه را می‌بینیم، همه می‌دانند که زندانی‌های سیاسی بی‌شماری وجود دارد، سفر به خارج ممنوع است و حتی در داخل کشور نمی‌توانیم به هیچ شهری برویم.

در جوابش می گویم که من تلاش می کنم قصه های واقعی بنویسم ولی، یک دفعه قصه به خاطر همان واقعی بودنش غیرقابل تحمل می شود، از این رو مجبور می شوم عوض کنم. به او می گویم که من تلاش می کنم قصه زندگی ام را تعریف کنم. ولی نمی توانم جراتش را ندارم. خیلی عذابم می دهد. آن وقت همه چیز را خوشگل می کنم و اتفاق ها را نه آنطور که افتاده اند بلکه جوری تعریف می کنم که دلم می خواست بیفتند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دروغ سوم - آگوتا کریستوف