دون ژوان در جهنم - جرج برنارد شاو

«دون ژوان در جهنم» نمایشنامۀ فلسفی از جرج برنارد شاو می باشد. داستان های بسیاری دربارۀ دون ژوان، شخصی بی‌بند و بار و اغواگرِ زنان به اشکال مختلف گفته شده است. در این نمایشنامه برنارد در حکایتی متفاوت دون ژوان را در جهنم روایت می کند. جایی که دون ژوان از تئوری هایش درباره زندگی دفاع می کند.
او در برابر دختری که یکی از معشوقه های سابق او بوده و پدر کشته شده این دختر (به دست دون ژوان) که از بهشت به ملاقات آنها آمده، همراه با شیطان به گفتگو می پردازند.

دون ژوان در جهنم - جرج برنارد شاو

آدم عالیترین معجزه بغرنجی است که زندگی تاکنون به آن رسیده، پرشورترین چیز زنده ای است که وجود دارد، با شعورترین همه موجودات است و با این همه مغزش چقدر بیچاره است.
آدم حماقتی است که از شناختن واقعیات زحمت و فقر، شوم و شقی شده است، خیالبافی است که گرسنگی کشیدن برایشان آسانتر است تا روبرو شدن به این واقعیات، و اوهام را روی اوهام میزند تا واقعیات را بپوشاند، و آنوقت اسم خود را ذکاوت و نبوغ می گذارد و هر کدام از این دو جنبه اش دیگری را متهم به عیبی میکند که خودش دارد. حماقتش به تصورش لقب دیوانگی می دهد و تصورش بر حماقتش اسم نادانی می گذارد. در حالیکه، افسوس، همه معلومات پیش حماقت جمع شده است و همه هوش و ذکاوت ها پیش قوه تصور.

جهنم جای شرافت و وظیفه و عدالت و دیگر فضائل مرگبار است، همه شرارت ها و خباثت های روی زمین به اسم اینهاست که به کار برده می شود. پس کجا بهتر از جهنم برای پاداش دادن به آنها؟

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دون ژوان در جهنم - جرج برنارد شاو