داستانی مرموز - گابریل گارسیا مارکز

«داستانی مرموز» نوشتۀ گابریل گارسیا مارکز می باشد.
در توضیح پشت جلد آمده است: «گابریل گارسیا مارکز این رمان را در سال‌های جوانی و به شکل داستانی دنباله‌دار برای مطبوعات نوشته است. بعدها بخش عمده‌ای از مقالات و داستان‌های او، از جمله همین رمان، در کتابی با عنوان نوشته‌های کرانه‌ای منتشر شد. مارکز با بهره از باورهای بومی، تخیل کم‌نظیر و گونه‌های مختلف نوشتن از داستانی مرموز رمانی جذاب و تامل‌برانگیز پدید آورده است»

داستانی مرموز - گابریل گارسیا مارکز

همانطور که خانم مارکیز به قناری شمارۀ سیزده، ارزن خاص جزایر قناری را می داد، زنگ در خانه به صدا درآمد. خانم مارکز بدون عجله از پله ها پایین رفت تا در را به روی تازه رسیده باز کند. وقتی در را باز کرد مرد ناشناسی را در مقابل خود یافت که خیلی جدی ایستاده بود و با تیغ ناخنهای خود را کوتاه می کرد. خانم مارکیز به زبان آلمانی پرسید:«در این ساعت روز آمده اید چه کنید؟» مرد هم با زبان روسی بسیار صحیح جواب داد: «آمده ام شما را به قتل برسانم». خانم مارکیز در جواب گفت: «باید تصورش را می کردم . هر بار که به قناری شمارۀ سیزده ارزن می دهم، یک نفر می آید تا مرا به قتل برساند»...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب داستانی مرموز - گابریل گارسیا مارکز