دژخیم عشق - اروین د.یالوم

«دژخیم عشق» روایتهایی از روان درمانی نوشتۀ  اروین د.یالوم می باشد؛ «در اين كتاب از بيمارانی سخن میگويم كه به روان‌درمانی پناه آورده‌اند و در حين درمان با رنج وجود دست و پنجه نرم كرده‌اند. البته اين مردمان به دليل رنج وجود نزد من نيامدند: همگی دچار همان مشكلات معمولي روزمرده بودند: تنهايی، خودخوری، چاقی مفرط و ... ولی درمان به نوعی (در هر مورد به گونه‌ای متفاوت) ريشه‌های عميق اين مشكلات روزمره را آشكار كرد ـ ريشه‌هايی كه به بنيان وجود ره می برد»

به هر حال هر رابطه ای ممکن است تمام شود.
هیچ تضمینی نیست که رابطه ای تا آخر عمر ادامه یابد. ولی اين كه به اين دلايل از ارتباط سرباز بزنی مثل این است که از لذت دیدن طلوع خورشید، خودت را محروم کنی چون از دیدن غروب بیزاری.

تمایلی ندارم با بیمارانی که عاشق اند کار کنم. شاید از سر حسادت باشد، آخر منهم مشتاق اشتیاقم. شاید هم چون عشق و روان درمانی اساساً با هم سازگار نیستند. روان درمانگر خوب با ابهام مبارزه می کند و در جستجوی روشنی است، حال آنکه عشق رمانتیک آمیخته به راز و ابهام است و همین که در آن کند و کاو می کنیم خرد و نابود می شود. من نمی خواهم دژخیم عشق باشم. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب دژخیم عشق - اروین د.یالوم