داستانهای کریسمس - چارلز دیکنز

داستانهای کریسمس مجموعه ای از داستانهای چارلز دیکنز، که با محتوای کریسمس به رشته تحریر درآمده است:
«هدیۀ کریسمس، زنگ ها، نبرد زندگی، تسخیر شده»
هدیه کریسمس یا سرود کریسمس تقریباً مشهورترین داستان دربارۀ این ایام است. داستان پیرمردی تنها(اسکروج) در شهری کوچک که در خساست شهره عام و خاص است و سفر او به گذشته و آینده در ایام کریسمس تعریف می‌شود.

داستانهای کریسمس - چارلز دیکنز

این انسان اسیر، وابسته و دربند شده از درک این موضوع عاجز است که زندگی مادی اش برای استفاده از تمام امکانات این جهان بسیار اندک است. نمی تواند دریابد که برای یک عمر فرصت از دست رفته زمانی برای پشیمانی وجود نخواهد داشت. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب داستانهای کریسمس - چارلز دیکنز