مسیح بازمصلوب - نیکوس کازانتزاکیس

مسیح بازمصلوب رمانی نوشتهٔ نیکوس کازانتزاکیس می باشد.
در دهکده ای یونانی هر هفت سال یکبار تعزیه‌ای برای مصائب مسیح برگزار می‌شود. کشیش و ریش‌سفیدان روستا جلسه‌ای برگزار کرده و در آن بازیگران سال آینده را از بین مردانو زنان دهکده انتخاب می‌کنند. مانولیوس، چوپان وفادار ارباب، عهده‌دار نقش مسیح می‌شود. میکیلیس،پسر ارباب، نقش یحییِ تعمید دهنده. یاناکوس، کاسب دوره‌گرد و پستچیِ ده، در نقش پطرس حواری. پانایوتیس در نقش یهودا و کاتارینا، بیوه‌ای بدکاره، برای ایفای نقش مریم مجدلیه انتخاب می‌شوند. بازیگران تعزیه هر کدام بعد از برگزیده شدن، ناخواسته در مسیری معنوی قرار می‌گیرند که هویت آن‌ها را متحول می‌کند...

مسیح بازمصلوب - نیکوس کازانتزاکیس

کشیشمان خودش یک پا رباخوار است. کلیسا را دکان کرده و مسیح را به حراج گذاشته. این طرار مدعی است که همۀ بیماران را شفا می دهد. از یکی می پرسد:«مرضت چیست؟» و وقتی میگوید: «دروغ گفته ام»، یک گرم مسیح تجویز می کند و فلان قدر پول می گیرد. از آن دیگری می پرسد: «تو چه مرضی داری؟» و وقتی جواب می شنود که «دزدی کره ام» برایش ده گرم تجویز می کند و فلان قدر می گیرد! و وقتی یکی گفت آدم کشته ام، می گوید:«آه! ای بیچاره ی مفلوک تو دچار مرض سختی شده ای و هر شب پیش از خواب باید دویست و پنجاه گرم مسیح مصرف کنی و البته قیمتش گران است و پولش اینقدر می شود!» و وقتی طرف می پرسد: پدر به من تخفیف نمی دهی؟ پاسخ می دهد:«قیمتش همینقدر است که گفتم. پولش را بده تا در جهنم کباب نشوی!». و آن وقت عکسهایی را که در دکان خود به در و دیوار آویخته و همگی نشان دهندۀ مالکیانِ دوزخ چنگک بدست در میان آتش هستند را نشانش می دهند و مشتری بیچاره از ترس به خود می لرزد و قیمت را می پردازد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب مسیح بازمصلوب - نیکوس کازانتزاکیس