چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) - ارگارت اتوود

اگر زنی بتواند با صورت یا حتی کلام و اندیشه اش آدمها را جذب کند، قطعاً به برهنه شدن متوسل نمی شود.
عریان شدن ساده ترین روش برای جلب توجه دیگران است.

نوشتن دیدگاه