چشمان بازمانده در گور - میگل آنخل آستوریاس

«چشمان بازمانده در گور» اثری از میگل آنخل آستوریاس، شرح مبارزات و مقاومت روستاییان علیه موزپروران بزرگ آمریکایی است. کسانی که بومیان را از خاک پدران خود رانده و زمین‌هایشان را تصاحب کرده‌اند. این روستاییان ابتدا تحت شکنجه و فشار ظالم زندگی کرده اما سرانجام سازمان می‌یابند و علیه سرکوبگران خود قیام می‌کنند.

چشمان بازمانده در گور - میگل آنخل آستوریاس

قانونی برای مجازات این گونه جرایم نیست
هیچ شده است که زنی را به گناه دزدیدن مرد زن دیگر اعدام کنند؟
کسی را که مرتکب قتل می شود می کشند، حال آن که عشق مهم تر از جان است. خیلی مهم تر.

-آندره دلم می خواست برایش نامه بنویسم.
اگر دوستش نداری چرا می خواهی دردش را تازه کنی؟ مرده ها را باید به حال خود گذاشت...
- اگر هنوز دوستش داشته باشم چه؟
- اگر دوستش داشته باشی بنویس، زنده اش می کنی. می دانی که عشق مرده ها را زنده می کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چشمان بازمانده در گور - میگل آنخل آستوریاس