چمدان - بزرگ علوی

چمدان مجموعه‌ داستانی از بزرگ علوی است.
کتاب از هفت داستان کوتاه : «چمدان»، «قربانی»، «عروس هزار داماد»، «تاریخچه اتاق من»، «سرباز سربی»، «شیک‌پوش»، «رقص مرگ» تشکیل شده است.

چمدان - بزرگ علوی

آنهایی که در دنیا زیاد زجر کشیده اند، ماسکی روی صورتشان زده اند، آنهایی که زیاد گریه و به همان اندازه زیاد ناله میکنند، اصلا نمیدانند درد چیست...

چه خوب است پسر و دختر آدم همه دور هم جمع باشند، با هم بگویند، و پدر، بزرگ خانواده، بالای اتاق بنشیند، فرمان بدهد، بیایند بروند. پدر خدای خانه است. درست انعکاس مذهب در خانواده و یا بر عکس. درست دنیای گذشته!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چمدان - بزرگ علوی