چهره پنهان(گِرِیس دیگر) - مارگارت اتوود

چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) رمانی از مارگارت اتوود، داستان دختری به نام «گریس مارکس» که در یک خانه اعیانی در کانادا خدمتکار می‌شود و به همراه یکی دیگر از مستخدمین(جیمز مک) به قتل مالک خانه محکوم می‌شوند. «جیمز مك مورت» اعدام و «گريس» به زندان ابد محكوم مي گردد. بعد از گذشت 20 سال از حبس گريس، روان شناسي نزد او فرستاده می شود تا واقعيت را دريابد و داستان با يادآوری خاطرات گريس و صحبت هایش با روان پزشك ادامه می یابد و...

چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) - ارگارت اتوود

اگر زنی بتواند با صورت یا حتی کلام و اندیشه اش آدمها را جذب کند، قطعاً به برهنه شدن متوسل نمی شود.
عریان شدن ساده ترین روش برای جلب توجه دیگران است.

از نگاه سرگشته ای كه در چشمهايش بود خوشم نمي آمد، يا از لحن سقوط صدايش و انديشيدم كه آينده آبستن مشكلاتی خواهد بود و تا بوده وضع به همين منوال بوده، يعني زماني كه يك طرف عشق مي ورزد اما طرف ديگر نه.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چهره پنهان(گِرِیس دیگر) - مارگارت اتوود