چهره پنهان(گِرِیس دیگر) - مارگارت اتوود

چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) رمانی از مارگارت اتوود، داستان دختری به نام «گریس مارکس» که در یک خانه اعیانی در کانادا خدمتکار می‌شود و به همراه یکی دیگر از مستخدمین(جیمز مک) به قتل مالک خانه محکوم می‌شوند. «جیمز مك مورت» اعدام و «گريس» به زندان ابد محكوم مي گردد. بعد از گذشت 20 سال از حبس گريس، روان شناسي نزد او فرستاده می شود تا واقعيت را دريابد و داستان با يادآوری خاطرات گريس و صحبت هایش با روان پزشك ادامه می یابد و...

چهرۀ پنهان(گِرِیس دیگر) - ارگارت اتوود

اگر قرار بود كه همه ما بر مبنای افكارمان محاكمه شويم، همه مان حلق آويز مي شديم...
مردم وقتی تصميمشان را بگيرند كه مثلا جنايتی مرتكب شده ايد، آن وقت هر كاری هم كه بكنيد بدون فایده خواهد بود.

به محض اينكه مردی چند سكه پول پيدا كند، حالا بگذريم كه آنها ار چگونه بدست آورده، فوری فكر می كند استحقاق آن را دارد و همين طور هم استحقاق هر چيزی كه با آن بتواند بخرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب چهره پنهان(گِرِیس دیگر) - مارگارت اتوود