عشق را بجویید تا بیابید - باربارا دی آنجليس

باربارا دی آنجليس در کتاب «عشق را بجویید تا بیابید» راهکارهایی برای «انتخاب همسر» و چگونگی برخورد با همسر آینده را ارائه می دهد و دلایل و انگیزه های نادرست درگیر شدن در روابط و چگونگی بهره بردن از آنها و اندکی دربارۀ روابط جنسی صحبت می کند. شاید بتوان این کتاب را متمم یا ضمیمه ای بر کتاب «آیا تو گمشده ام هستی؟» در نظر گرفت. 

عشق را بجویید تا بیابید - باربارا دی آنجليس

چنانچه تشنه ی عشق، محبت و توجه هستید سعی کنید آنرا در خودتان بجویید و پیدا کنید.
عشق را نخست درون خودتان پیدا کنید...
عاشق بودن به این معناست که همواره در حالتی از عشق غوطه ور باشید. نه اینکه عاشق کسی باشید. عشق حقیقی و راستین نیز همین است. 

احساس تنهایی دلیل درستی برای ازدواج نیست. احساس تنهایی بیشتر از ناحیه ی ضعف ارتباطی با خودتان است نه تنهایی فیزیکی. با خود بودن تنها بودن نیست.
بسیاری از ما اگر می دانستیم چگونه کمی بهتر از خودمان مراقبت و مواظبت کنیم کمتر احساس تنهایی می کردیم.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب عشق را بجویید تا بیابید - باربارا دی آنجليس