از باربارا بپرسید - باربارا دی آنجليس

«از باربارا بپرسید»کتابی از باربارا دی آنجليس، یکصد درس آموزنده درباره‌ی زندگی‌، عشق و ازدواج، روابط زناشویی و مشکلات زندگی مشترک است.

از باربارا بپرسید - باربارا دی آنجليس

اگر همسری تحت کنترل پدر و مادر باشد، آیا رابطه زناشویی آسیب می بیند؟
دخالت والدین اختلاف و نفاق به وجود می آورد...
علی رغم آنکه فکر می کنی پدر و مادرش مسئله هستند، خود او مسئله دارد. اگر با پدر و مادرش گفتگو کند و برای روابط آنها با خودش مرزی قایل شود، آنها در رابطه شما اهمیت چندانی نخواهد داشت. او باید باور کند که شما شخص اول زندگی او هستید و همیشه بر دیگران حق تقدم دارید. رابطه زناشویی شما نسبت به ارتباطی که با مادر و پدرش برقرار می کند باید در اولویت نخست باشد. فرزندانی که عضو خانواده های خویشاوندی زهرآگین هستند اگر می خواهند رابطه زناشویی خوبی داشته باشند، لازم است این موضوعات را با والدین خود در میان بگذارند:
1. من همسرم را انتخاب کرده ام که تمام عمرم با او باشم و انتظار دارم با او محترمانه،مودبانه،گرم و صمیمی رفتار کنید.ما زن و شوهر هستیم وقتی شما از همسرم بدگویی کنید و او را بیازارید مثل این است که مرا آزرده باشید.
2. اگر شما نمی خواهید طوری که شایسته شان همسرم است با او رفتار کنید، اشتیاق من به دیدن شما کم می شود. شما یا من وهمسرم را همیشه با هم می بینید و نسبت به هر دوی ما مهربان و گرم رفتار خواهید کرد، یا اینکه اصلا دیداری در میان نخواهد بود.
3. خانه ی من محل زندگی من و همسرم می باشد،آن را دارایی و اموال خود به حساب نیاورید.چه عیبی دارد وقتی می خواهید به دیدن ما بیایید ابتدا تلفن کنید؟در این صورت خود را آماده می کنیم و شما هم پی می برید آیا اشتیاق داریم شما را ببینیم یا نه؟ این را تلفنی از زبان ما خواهید شنید! وقتی پیش ما هستید مرتب به من وهمسرم نگویید: چگونه زندگی کنیم، چطور بچه هایمان را بزرگ کنیم و در آینده چه کنیم.
4. نیاز داریم حریم خصوصی و وقت ما را مراعات کنید.وقتی روزی پنج بار تلفن می کنید عملا فرصتی برای ما باقی نمی ماند که ما هم با شما تماس تلفنی داشته باشیم. طبیعی است وقتی در خانه هستم مثل گذشته اگر به من نیازی باشد کماکان آماده انجام وظایف محوله می باشم.
این واقعیت را هم باید بپذیرید که یا من و همسرم را هم قبول داشته باشید، یا انکه با هردوی ما قطع رابطه کنید( اگرچه این انتخاب،انتخاب سختی است).
با نامزد خود گفتگو کنید اگر مکرر از برخورد موجه با والدینش امتناع می کند شما می توانید از یک مشاوره خانواده کمک بگیرید.تا همسر شما نظر او را هم بشنود اگر باز هم اثری نداشت از خودتان بپرسید چرا این رابطه را ادامه می دهید؟
رابطه ای که قرار نیست بهتر شود و هنوز که در ابتدای راه هستید بین تو و همسرت فاصله به وجود آمده است. به نظر من لازم است ازدواج نکنید تا این مسئله حل شود.

مثل مادر با مرد رفتار کردن بزرگترین اشتباه زن است. شش مورد از رفتارهای مادرانه که بایستی از آنها اجتناب شود:
1- کمک و همیاری در مواردی که خودشان باید انجام دهند.(خرید جوراب- پیدا کردن کلید و...)
2- برای اینکه بفهمیم چه می خواهد از بازی (کلمه و حدس )استفاده کنیم.(گرسنه ای؟ پیتزا می خوری؟ نه؟ یک سوپ خوشمزه چی؟)
3- با تلقی اینکه مرد حواس پرت و فراموشکار است، اطلاعاتی خودش می داند به او یاداوری کنیم.(این آشغال شبه،فراموش نکنی شیر بخری و ...)
4- غرغر زدن و اینکه او انگار بچه است.(چند مرتبه بگم چراغ آشپزخانه را خاموش کن.)
5- به عهده گرفتن کارهایی که گمان می کنیم او نمی تواند درست انجام دهد.(بیرون بردن بچه ها و خریدن لباس برای آنها، برنامه ریزی یک مسافرت)
6- آنها را راهنمایی میکنیم در حالی که از ما کمک نخواسته اند.(نشان دادن روش پختن نیمرو)
میدانم چه فکر میکنی( اما اوهمیشه کلیدهاش را گم می کند)اگر من این کار را نکنم( آن کار اصلا انجام نمی شود) کاری که با انجام رفتار مادرانه انجام شود ضرر زیادتری نسبت به آنکه اصلا انجام نشود، به همراه دارد.مرگ یکبار، شیون یکبار، اجازه بده کلیدش را خودش پیدا کند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب از باربارا بپرسید - باربارا دی آنجليس