برنده تنهاست - پائولو کوئلیو

«برنده تنهاست» رمانی جنایی از پائولو کوئلیو است. ایگور، کارآفرین موفق روس، به کن آمده و فارغ از اینکه در جشنواره چه می‌گذرد، تصمیم می‌گیرد عشق ازدست‌رفته‌اش را پیدا کند.
ایگور برای جلب توجه اِوا(همسر سابقش) قاتلی زنجیره‌ای می‌شود، چرا که زمانی به همسرش قول داده که برای بازگرداندن او حاضر است جهان‌های زیادی را نابود کند.
پائولو کوئلیو در این اثر متفاوت با سایر آثارش، با تشریح زندگی طبقه ای خاص «اَبَرطبقه» ، واقعیتها و زوال ارزش‌های معنوی در جهان امروز را بازگو می کند.

برنده تنهاست - پائولو کوئلیو

دریای پیش روی ما، هر بار که دانه شنی را به اعماقش فرو می برد، تمام اروپا کوچکتر می شود. اما ما متوجه نمی شویم، چرا که فقط یک دانه شن است. اما در همان لحظه قاره ای تحلیل رفته است.

در زندگي گاهي پيش مي آيد که کساني را دوست داريم اما آنها ما را دوست ندارند.
در واقع آنها به عشق ما نيازي ندارند اين يکي از دردناک ترين درس هاي زندگي است!

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب برنده تنهاست - پائولو کوئلیو