بهانه ها و بهانه های تازه - آندره ژید

اندرز به نویسنده ای جوان:
از این اندیشه احساس لذت می کنم که اثر کامل ادبی، در نگاه اول به نظر خواننده زیبا جلوه نمی کند...
باور کن که مدح و تعریف انسان را سسست می کند و باعث می شود که نیروی کمتری به کار برد. اما انتقاد و حمله ای که با خونسردی استقبال شود انسان را قوی می سازد. بگذار خود اثرت از خودش دفاع کند و تو به راهت ادامه بده.
اگر اثرت نتواند ضربه ای را که بر آن وارد شده است تحمل کند تو هر تلاشی که بکنی نخواهی توانست از سقوط آن جلوگیری کنی...
اگر حمله به جا و از روی حق باشد، هر قدر که تلاش کنی جز اینکه زخم خود را عمیق تر سازی و نقاط ضعف خود را آشکار کنی کاری از تو ساخته نیست.
بکوش اثری دیگری، محکم تر، و مقاوم تر از اثر قبلی بوجود بیاوری.

نوشتن دیدگاه