آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

آزادی یا مرگ "3"

تو هيچ مي داني بزرگ ترين درنده دنيا كيست ؟
لابد خواهي گفت شير.
نه، به هيچ وجه! بزرگ ترين درنده دنيا آدم است.