آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

تو هيچ مي داني بزرگ ترين درنده دنيا كيست ؟
لابد خواهي گفت شير.
نه، به هيچ وجه! بزرگ ترين درنده دنيا آدم است.

نوشتن دیدگاه