آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

کم کم برتولدو به این نکته پی می برد که سه جور آدم هست: آنهایی که تخم مرغ را بدون پوست می خورند، آنهایی که با پوست می خورند، و آنهایی که وقتی تخم مرغ را با پوست می خورند دیزی گِلی آن را هم می خورند.

نوشتن دیدگاه