آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

آزادی یا مرگ نوشتهٔ نیکوس کازانتزاکیس، جنگ پنهان و پیدا میان مسیحی ها و ترک های عثمانی در سال های پایانی قرن نوزدهم است.
پهلوان میکلس آهنگر مسیحی ساکن جزیرۀ کرت و نوری بیک جوان ترک مسلمان سال ها پیش با هم پیمان برادری می بندند تا به نزاع طولانی و خونینی که حتی منجر به مرگ پدر نوری بیک شده است خاتمه دهند. اکنون پس از سال ها برادر میکلیس که او نیز در لباس پهلوانان است، پس از بدمستی، خری را کول کرده و به مسجد مسلمانان می برد. نوری بیک که مرد دانایی است برای جلوگیری از خونریزی دست به دامان پهلوان میکلیس می شود. اما سیر حوادثی که بعداً اتفاق می افتد آن گونه پیش نمی رود که نوری بیک می خواهد. آرامش از تمام جزیره می رود و جایش را به خشم، قتل های پنهانی، هتک حرمت و اذیت و آزار ضعفا می دهد و...

آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

کم کم برتولدو به این نکته پی می برد که سه جور آدم هست: آنهایی که تخم مرغ را بدون پوست می خورند، آنهایی که با پوست می خورند، و آنهایی که وقتی تخم مرغ را با پوست می خورند دیزی گِلی آن را هم می خورند.

پیرمرد خشمگین شد و فریاد زد: پس باید لال شد؟ یعنی برای راحتی کامل باید کور و لال و خواجه بود؟ تو این را میخواهی؟ ولی آخر رفیق، انسان حیوانی است که سوال میکند...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس