آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

آزادی یا مرگ نوشتهٔ نیکوس کازانتزاکیس، جنگ پنهان و پیدا میان مسیحی ها و ترک های عثمانی در سال های پایانی قرن نوزدهم است.
پهلوان میکلس آهنگر مسیحی ساکن جزیرۀ کرت و نوری بیک جوان ترک مسلمان سال ها پیش با هم پیمان برادری می بندند تا به نزاع طولانی و خونینی که حتی منجر به مرگ پدر نوری بیک شده است خاتمه دهند. اکنون پس از سال ها برادر میکلیس که او نیز در لباس پهلوانان است، پس از بدمستی، خری را کول کرده و به مسجد مسلمانان می برد. نوری بیک که مرد دانایی است برای جلوگیری از خونریزی دست به دامان پهلوان میکلیس می شود. اما سیر حوادثی که بعداً اتفاق می افتد آن گونه پیش نمی رود که نوری بیک می خواهد. آرامش از تمام جزیره می رود و جایش را به خشم، قتل های پنهانی، هتک حرمت و اذیت و آزار ضعفا می دهد و...

آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس

زندگی و جنگ این نکته را به من آموخته اند که آزادی یک لقمه سهل الوصول نیست بلکه شهری است که باید آن را فتح کرد. کسی که آزادی را از دست دیگران دریافت می کند همچنان برده و بنده باقی خواهد ماند.

تو هيچ مي داني بزرگ ترين درنده دنيا كيست ؟
لابد خواهي گفت شير.
نه، به هيچ وجه! بزرگ ترين درنده دنيا آدم است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آزادی یا مرگ - نیکوس کازانتزاکیس