آوای وحش - جک لندن

آوای وحش رمانی از جک لندن داستان سگی است که از محیط انسان‌ها به دنیای وحش می‌رود. «باک» سگ اهلی قاضی میلر و محبوب همگان در دره آفتابی سانتا کلارا در جنوب، توسط یکی از باغبانان دزدیده و فروخته مي شود و در پی ماجراهایی سر از محیط خشن و بی‌رحم قطب درمی‌آورد.

آوای وحش - جک لندن

باک نشان داد که عرضه ی زنده ماندن در سرزمین توان فرسا وبی رحم شمال را دارد و نشان داد که می تواند خودش را با اوضاع و احوال متغیر آن دیار وفق دهد، در غیر این صورت فوری و به طرزی وحشتناک به هلاکت می رسید.  به علاوه نشانگر تباه شدن اخلاقش بود، اخلاقی که در تنازع خشن برای بقا بیهوده و سد کارش بود. او قانون عشق و نوع دوستی جنوب را کنار گذاشته بود و از قانون  چماق و دندان که در نواحی شمال حکمفرما بود پیروی می کرد.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آوای وحش - جک لندن