آس و پاس ها - جورج اورول

آس و پاس ها (آس و پاس در پاریس و لندن) زندگینامۀ خودنوشت جورج اورول می باشد. اورول مدتی بعد از مهاجرت به فرانسه برای امرار معاش در پاریس به ظرفشویی در هتلها و رستورانها پرداخت. سپس بعد از مدتی برای یافتن کار مناسب به لندن رفت، اورول تا زمان یافتن شغل جدید، مدت زمانی را در نوانخانه ها، اجتماع بینوایان و آوارگان لندن سپری کرد. وی در سال ۱۹۳۳ با انتشار این کتاب به شرح سالهای فقر زندگیش و نحوۀ زندگی بی‌خانمان‌ها و افراد تهی‌دست جامعه پرداخت.

آس و پاس - جورج اورول

به نظر من دلیل تداوم کارهای بیهوده و بی مصرف ترس از سرکشی توده مردم است. عقیده بر این است که تودۀ مردم چنان جانوران پستی هستند که در صورت بیکار بودن خطرناک می شوند، پس باید طوری سرگرم و مشغول باشند که مجال تفکر برایشان باقی نماند.

کار سخت عده ای را برده و بنده کرده است، آنها برای بهبود وضع خود دست به اعتصاب نمی زنند و به آن فکر نمی کنند، زیرا وقت فکر کردن به آن را ندارند.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آس و پاس ها - جورج اورول